Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy. Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom

Stanovisko SKU k Partnerskej dohode medzi EÚ a SR k eurofondom na r. 2021-2027

Bratislava, 20. decembra 2021 Komora učiteľov sa pripája a súhlasí s pripomienkami Nadácie socia a dopĺňa svojimstanoviskom. SKU pripomienkovala návrh partnerskej dohody (ďalej len „PD“)v septembri 2020 a potom až v októbri 2021 sme sa zúčastnili diskusie a pripomienkovaliPD cez oslovenie Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Budúcemiliardy EÚ stáli

Otvorený list vláde Slovenskej republiky k adekvátnemu ohodnoteniu pedagogických a odborných zamestnancov

Vážená vláda Slovenskej republiky,  som učiteľ a rád by som ním ostal. No namiesto toho, aby som sa poriadne pripravoval na vyučovanie, riešim, ako vyžiť. Chodím na rôzne brigády, doučujem a hľadám iné zdroje svojej obživy.  Sedávam v zle vykúrenej triede, lebo škola šetrí financie na prevádzku. Do práce si nosím

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vlády na zvyšovanie platov zamestnancov školstva pre rok 2022 a konanie vlády považuje za krajne nezodpovedné. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku preto vnímame ako logické a správne rozhodnutie v danej situácii. Nastala chvíľa, aby sa všetci zamestnanci  školstva jasným

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k opatreniam vlády zo dňa 24. 11. 2021

Slovenská komora učiteľov vníma prijaté opatrenia vlády zo dňa 24. 11. 2021 ako potrebné, ale nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, školských zariadení, žiakov, študentov a ich rodín. SKU považuje veto strany SaS za riskantný krok. Nesúhlasíme s nerešpektovaním vedeckých autorít v konzíliu odborníkov, ktorí navrhovali prerušiť prezenčné vyučovanie. Navrhované

Tlačová správa SKU k odovzdaniu posteru predvolebných sľubov vláde SR

Nástupný tarifný plat učiteľa má byť podľa predvolebných sľubov 1133,- eur. Komora učiteľov pripomína vládnym predstaviteľom ich nenaplnené predvolebné sľuby 18.11.2021 Slovenská komora učiteľov, znepokojená situáciou v odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov, sa podrobnejšie zamerala na predvolebné sľuby vládnej koalície. Ukázalo sa, že vládnuce strany na svoje predsavzatia úplne zabudli, preto sme

Hodnota bez peňazí??

Elita určite nepôjde pracovať tam, kde nič nedostane. Keď nie je záujem, niet z čoho vyberať.

O reforme školstva zatiaľ rozhodne nemožno hovoriť

Slovenská komora učiteľov cíti povinnosť zareagovať na viaceré vyjadrenia MŠVVaŠ SR, ktoré definujú aktuálne legislatívne zmeny a kroky ministerstva ako  „najväčšie reformné zmeny v školstve“. Už sme si zvykli na to, že každý minister školstva sa chce zapísať do dejín školstva a pedagogiky reformou, aká tu ešte v nebola. Bohužiaľ, doterajší adepti ašpirujú

Vláda v návrhu rozpočtu na rok 2022 úplne ignoruje školstvo

„Navrhujeme navýšenie platov učiteľov jednorázovo a výrazne. Ak očakávame kvalitu od školstva, štát ju musí adekvátne zaplatiť (čo sa dnes nedeje a stále v platoch učiteľov výrazne zaostávame za priemerom krajín EÚ)“, písal minister školstva Branislav Gröhling ešte ako opozičný politik v roku 2018 v článku o tom, čo chce presadiť v školstve.