UČITELIA SÚ KĽÚČOVÝM ČLÁNKOM V PROCESE VZDELÁVANIA