Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

2. Informácie o počte členov, registrácii a propagácii SKU – Mgr. art. Jana Martinčeková

3. Informácie o rokovaniach so zástupcami MŠ, stanovenie najbližších priorít SKU – Mgr. Ivan Dudáš

4. Právna pomoc pre členov SKU – PhDr. Eva Vondráková

5. Voľba výkonného riaditeľa za Žilinský kraj

6. Diskusia