Valné zhromaždenie

Program Valného zhromaždenia:

1.Otvorenie Valného zhromaždenia

2.Informácie o počte členov, registrácii a propagácii SKU – Mgr. art. Jana Martinčeková

3.Informácie o rokovaniach so zástupcami MŠ, stanovenie najbližších priorít SKU – Mgr. Ivan Dudáš

4.Právna pomoc pre členov SKU – PhDr. Eva Vondráková

5.Voľba výkonného riaditeľa za Žilinský kraj

6.Diskusia