Výzva k podpisu Otvoreného listu pre zlepšenie školských knižníc

Všetci vieme, že žiaci v našich školách v medzinárodných meraniach nedosahujú dobré výsledky v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť čitateľskej gramotnosti. Žiaľ, v čase tejto zlej situácie je stav školských knižníc na Slovensku neadekvátny dobe a potrebám školstva, mnohé zanikajú a tie prežívajúce knižnice nemôžu efektívne plniť svoju funkciu. Ak má byť školská knižnica efektívna, musí sa stať moderným informačným, študijným, multimediálnym, komunikačným a kultúrnym centrom školy.

Preto vznikla Iniciatíva Za školské knižnice, ktorú podporuje aj Slovenská komora učiteľov. Spolu s Iniciatívou a radom umelcov, spisovateľov, knihovníkov, rodičov, zriaďovateľov vyzývame Ministerstvo školstva SR otvoreným listom k uskutočneniu efektívnych krokov pre záchranu a zveľadenie školských knižníc.
Vyzývame členov Slovenskej komory učiteľov, aby svojím podpisom podporili tento list –

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=897181