Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení

Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby prehodnotila očkovaciu stratégiu Slovenskej republiky a zaradila do programu očkovania všetkých zamestnancov v materských školách, základných a stredných školách, vychovávateľov v školských kluboch detí, pracovníkov v špeciálnych zariadeniach, ktorí permanentne pracujú alebo majú nastúpiť do zamestnania, bez ohľadu na vek. Žiadame o zaradenie všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení do kritickej infraštruktúry a ich prednostné očkovanie. Naša práca je strategicky dôležitá pre fungovanie štátu. Znefunkčnenie škôl a školských zariadení ochorením jej zamestnancov na koronavírus a jeho mutácie vedie k nezvratným, negatívnym ekonomickým a sociálnym dosahom na spoločnosť a obyvateľov.

Súčasne žiadame o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre zamestnancov v náležitom predstihu pred samotným otvorením škôl. Pokladáme to za prioritnú podmienku výkonu povolania zamestnancov škôl a školských zariadení vo vysoko rizikovom prostredí.