Zo života učiteľov – Silvia Bodláková

Som len skoro dvadsať rokov učiteľkou na základných školách a 8-ročných gymnáziách. Učím matematiku a informatiku. Občas som učila na prvom stupni aj pracovné vyučovanie, informatiku a 6 rokov matematiku. Tri roky som na jednej cirkevnej škole pomáhala začínajúcim učiteľom prekonať prvý šok zo školy.
Tým pádom, že som v začiatkoch svojo učenia nemala učebnice – mi pomohlo viac rozvíjať moju fantáziu a tak vznikali príklady z matematiky nie len o matematike, ale prepojené na biológiu, či zemepis alebo dejepis. Baví ma variť a tak pri priamej úmere varíme syr alebo pečieme nejaký koláč a prepočítavame recepty a varievame hŕstkovú polievku ako výuku pomeru, že to je bezrozmerné vyjadrenie.
Počas materskej dovolenky som začala publikovať na rôznych rodinných portáloch rady rodičom ako zabaviť dieťa nejakou činnosťou doma alebo vonku a vysvetľovala som im čo tou – či onou činnosťou rozvíjajú. Na týchto stránkach boli obľúbené aj moje recepty na varenie.
Vtedy mi kamarátka ponúkla, aby sme urobili vlastný web. Taký pomocník rodičom – proste bez klebiet – venovaný pre deti a ich rodičov. Slovo dalo slovo a vzniklo: www.dobrenapady.info  A tak sa Marienka už skoro 5 rokov stará o programovanie a ja zase napĺňam obsah.


Začali sme len takými jednoduchými radami pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku. Nakreslila som zopár omaľovánok a šablón na vystrihovanie (http://www.dobrenapady.info/omalovanky-fc3.htm). Verejnosť si však začala pýtať aj pomoc pre menšie a väčšie deti a tak sme pomaly pridávali.
Keďže máme obidve dve deti a so všetkými sa doma učievame, vznikli na našej webke aj sekcie zo slovenčiny a cvičenie grafomotoriky (http://www.dobrenapady.info/ucime-sa-pisat-fc28.htm) či pracovné listy pre predškolákov (http://www.dobrenapady.info/pohni-rozumom-fc18.htm). Nakoniec sme pridali aj moje prípravy na hodny matematiky, ktoré už mali aj skoro dvadsať rokov a odvtedy pridávam každú svoju novinku.

[hcm]inart,44#45#46[/hcm]
A v konečnom dôsledku sme mamičkami a tak vznikla aj sekcie “Pre domácnosť”, kde si nájdete typy na varenie, šitie, výuku háčkovania a pletenia či varenia čerstvého syra a pravého kváskového chleba ako od prastarej mamy už v moderných formách na pečenie.
Webový portál www.dobrenapady.info  je pre mňa hobby i moja práca učiteľky. Veď sa pozrite na najnovší podportál venovaný mojej obľúbenej štvrtej triede, kde tento školský rok učím informatiku: www.informatika.dobrenapady.info Žiaci aj ich rodičia tu nájdu pracovné listy, ktoré používam pri výuke, zbierku cvičení, ktoré môžu vypracovať so svojim dieťaťom doma na precvičenie a aj zopár fotografii z našich hodín ako sa ich deťom darilo.