Právne minimum pre pedagógov

30.00 

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o zákonoch SR  a ich častiach, ktoré sa týkajú školského prostredia.

Katalógové číslo: SKU019 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o zákonoch SR a ich častí, ktoré sa týkajú školského prostredia: Ústava SR, Antidiskriminačný zákon, Trestný zákon, Zákon o priestupkoch, Občiansky zákonník a Tlačový zákon. Dozviete sa, ktoré organizácie riešia problémy a postup pri riešení problémov v školskom prostredí, aj aký je postup pri podávaní a riešení sťažností.  Dozviete sa  o odmeňovaní a príplatkoch pedagogických a odborných zamestnancov. Súčasťou vzdelávania je riešenie modelových prípadov a diskusia.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 8 hodín (4 hodiny prezenčne a 4 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania:  Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • schopnosť efektívne riešiť  pracovnoprávne problémy
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • prehľad o zákonoch SR, ktoré sa dotýkajú školského prostredia
  • vedomosti v oblasti odmeňovania PZ a OZ
  • 8 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk