3. konferencia kresťanských učiteľov


Zaujať a učiť študentov a žiakov v súčasnej dobe informovanosti, internetu, facebooku a oslabenej autority učiteľa je ťažké. Od generácie X cez generáciu Y prechádzame k tzv. generácii Z. Čo s takýmito mladými ľuďmi v aktuálnej realite školstva? Je potrebné ich zaujať inými spôsobmi a zároveň priniesť viac disciplíny do ich života, triedy a školy? Čo na disciplínu hovorí Pán Boh a aký odkaz nám necháva vo svojom slove? O svojich poznatkoch a osobných skúsenostiach o tom, ako môžeme Božie slovo prepojiť s realitou a docieliť väčšiu disciplínu v škole, nám prídu porozprávať odborníci z pedagogického, teologického a psychologického prostredia.

konferencia

Viac informácií na: http://mpks.sk/timothy-centrum/workshopy-a-seminare/konferencia-pre-ucitelov
Event/podujatie na FB: http://www.facebook.com/event.php?eid=107865345973585