Má slovenské školstvo šancu posunúť sa vpred?

27. jún 2012 bude patriť učiteľom. Odborníci z celej Európy sa stretnú, aby na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra identifikovali aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov a so zámerom skvalitniť vzdelávací proces navrhli efektívne riešenia.

Cieľom konferencie je poukázať na zmenu osobnosti dnešného žiaka v posledných rokoch v oblasti jeho záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. Vďaka bohatej medzinárodnej účasti bude môcť každý účastník porovnať kvalitu vzdelávacieho prostredia v členských štátoch EÚ a v SR. Nezávislí analytici poukážu na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtnú možnosti ich riešenia.

Z programu vyberáme:
• Výsledky skúmania postojov českých škôl k fenoménu sociálnych sietí, jeho plusy a mínusy; Pedagogická fakulta UK Praha

• Generačná priepasť vo využívaní digitálnych technológií, čo dnešné deti chcú, čo ich baví a motivuje z pohľadu psychológa; Ústav experimentálnej psychológie SAV

• Zámery vlády v oblasti priameho vplyvu merania kvality škôl na ich financovanie; MŠVVaŠ SR

• Príklad fungujúceho a efektívneho systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov; Ministerstvo školstva Bulharskej republiky

Konferencia ponúka aj tri otvorené sekcie, do ktorých sa môžu záujemcovia hlásiť do 1. 6. 2012.

Záštitu nad konferenciou prebral rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU. Odborným garantom konferencie je doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU, riaditeľ Ústavu matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
Konferencia sa uskutoční 27. 6. 2012 v Bratislave, v hoteli GATE ONE****.

Viac informácií nájdete na www.skolskyportal.sk.

2017-02-09T20:19:38+01:0021. mája 2012|Kategórie: Správy|Tags: |

3. konferencia kresťanských učiteľov

Milí učitelia súčasní aj budúci, špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, detskí psychológovia s láskou vás pozývame na 3. konferenciu kresťanských učiteľov.

Je to miesto stretnutia, načerpania novej inšpirácie, trávenia času s Pánom Bohom, jeden s druhým, vzdelávania sa a povzbudenia práve pre vás.

3. konferencia kresťanských učiteľov
7. - 9. október 2011
Ranč Kráľova Lehota
Téma: Disciplína; Alebo aby malé problémy neprerástli do veľkých!
Rečníci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.; Mgr. Eva Krupová, Mgr. Jozef Sopoliga

2017-02-09T20:20:01+01:0020. septembra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |