Expertné pracovné skupiny

1.Školský zákon, štátna správa a samospráva v školstve

PaedDr. Danka Jarabová
Pracovisko: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 0908 921 074 Brezno
Email: sku.banskabystrica@gmail.com
Mobil: 0908 921 074

2.Štátny vzdelávací program

PaedDr. Katarína Vargová
Email: sku.nitra@gmail.com
Mobil: 0903 581 315
Pracovisko: ZŠ, Nábrežie mládeže 5, 949 01 Nitra

3.Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

PaedDr. Mária Barancová
Email: prezident.sku@gmail.com
mobil: 0910 941 494
Pracovisko: SZŠ a PaSA, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

4.Financovanie regionálneho školstva

Mgr. Ivan Dudáš
Pracovisko: ZŠ s MŠ Bohdanovce, 044 16 Bohdanovce 209
Email: sku.kosice@gmail.com
Mobil: 0903 017 969

5.Odborné vzdelávanie a príprava

Mgr. art. Jana Martinčeková
Email: sku.bratislava@gmail.com
Mobil: 0905 641 986
Pracovisko: Konzervatórium Bratislava, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

6.Kvalita vzdelávania

PaedDr. Ivona Bellová
Pracovisko: ZŠ Jesenského 6, 811 02 Bratislava
email: ibellova@gmail.com
Mobil: 0905821 042