Konferencia ĎVUi

Cieľom konferencie je informovať širokú verejnosť o prínose projektu pre modernizáciu a zefektívnenie vzdelávacieho procesu, diskutovať o možnostiach využitia vzdelávania po skončení projektu a vymeniť si skúsenosti (absolventi vzdelávania, zástupcovia škôl zapojených do projektu, lektori).

 

Konferencia ĎVUi