Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých

Slovenská komora učiteľov pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na medzinárodnú vedeckú konferenciu Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých organizovanú občianskym združením Profkreatis pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy a SKU.

Konferencia sa uskutoční 8. novembra 2012 na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov zo začiatkom registrácie o 9.00 hod. Účasť je bezplatná.

Čo je to ELTFORUM?

Konferencia je určená špeciálne pre učiteľov anglického jazyka. Angličtinári sa majú možnosť počas dvoch dní 8. – 9. júna 2012 zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy. Počas trvania konferencie majú učitelia tiež možnosť prezrieť si stánky vystavujúcich vydavateľov, jazykových inštitúcií, testovacích centier a pod.

Viac informácií na www.eltforum.sk.

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mesto Prešov Vás pozývajú 1. – 2. 12. 2011 na vedecko – odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu.

Debyrokracia – panelová diskusia (R. Baranovič)

Pozrite si s odstupom času záznam z panelovej diskusie k Projektu znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorá sa konala na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde Roman Baranovič oboznámil účastníkov o jej doterajších výsledoch debyrokratizácie na Slovensku.

Debyrokratizacia – panelova diskusia from P-Mat n.o. on Vimeo

Konferencia ĎVUi

Štátny pedagogický ústav organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu konferenciu národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. Konferencia sa uskutoční v dňoch 28.-29.4.2011 v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline.

Správa z konferencie Výsledky PISA 2009

V pondelok 7. marca 2011 sa členovia SKU zúčastnili konferencie VÝSLEDKY PISA 2009 – Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva, ktorú organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu.

Konferencia Výsledky PISA 2009

Vážená pani, vážený pán,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 7. marca 2011 konferenciu

 

 

VÝSLEDKY PISA 2009

Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva

 

pod záštitou

 

 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu

 

 

Postrehy a pocity z konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov
Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené
cesty.  Od príchodu až do skončenia
konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií
a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.

 

Podpora a ochrana zdravia učiteľov

Pozývame Vás na 5. ružinovskú konferenciu “Podpora a ochrana zdravia učiteľov”. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce štyri ročníky konferencií
organizovaných v mestskej časti Bratislava – Ružinov v rokoch 2006, 2007, 2008
a 2009 pod záštitou starostu MÚ venovaných problémom prevencie
sociálno-patologických javov v školách, ochrany detských práv
v pomáhajúcich profesiách, rozvíjaniu tolerancie u mladých ľudí, a
skvalitňovaniu mentálneho zdravia žiakov prostredníctvom aktivít školských
psychológov v európskom kontexte.