Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých

Slovenská komora učiteľov pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na medzinárodnú vedeckú konferenciu Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých organizovanú občianskym združením Profkreatis pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov v spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy a SKU.

Konferencia sa uskutoční 8. novembra 2012 na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov zo začiatkom registrácie o 9.00 hod. Účasť je bezplatná.

2017-02-09T20:19:36+01:0019. októbra 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , , |

Čo je to ELTFORUM?

Konferencia je určená špeciálne pre učiteľov anglického jazyka. Angličtinári sa majú možnosť počas dvoch dní 8. - 9. júna 2012 zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy. Počas trvania konferencie majú učitelia tiež možnosť prezrieť si stánky vystavujúcich vydavateľov, jazykových inštitúcií, testovacích centier a pod.

Viac informácií na www.eltforum.sk.

2017-02-09T20:19:38+01:0021. mája 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Digitálne technológie – prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizuje odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Digitálne technológie - prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugene Jurzycu 23. novembra 2011 v Prievidzi.

2017-02-09T20:19:40+01:0016. novembra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Mesto Prešov Vás pozývajú 1. - 2. 12. 2011 na vedecko - odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugena Jurzycu.

2017-02-09T20:19:40+01:001. novembra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |

Debyrokracia – panelová diskusia (R. Baranovič)

Pozrite si s odstupom času záznam z panelovej diskusie k Projektu znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorá sa konala na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde Roman Baranovič oboznámil účastníkov o jej doterajších výsledoch debyrokratizácie na Slovensku.

Debyrokratizacia - panelova diskusia from P-Mat n.o. on Vimeo

2017-02-09T20:20:07+01:008. mája 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Konferencia ĎVUi

Štátny pedagogický ústav organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu konferenciu národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. Konferencia sa uskutoční v dňoch 28.-29.4.2011 v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline.

2017-02-09T20:20:07+01:004. apríla 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Konferencia Výsledky PISA 2009

Vážená pani, vážený pán,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 7. marca 2011 konferenciu

 

 

VÝSLEDKY PISA 2009

Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva

 

pod záštitou

 

 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu

 

 

2017-02-09T20:20:08+01:0025. februára 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Postrehy a pocity z konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty.  Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.

 

2017-02-09T20:20:09+01:0021. decembra 2010|Kategórie: Správy|Tags: , , |