Konferencie sa a zúčastní približne 250 učiteľov z celého Slovenska. Aktuálne informácie o konferencii sú zverejňované na stránke www.ucimeprezivot.sk .

Konferenciu organizuje nezisková organizácia P-MAT n. o. .

 

Záštitu nad konferenciou prevzal Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu.

 

Výber z prednášateľov:

PaedDr. Roman Baranovič       

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

doc. RNDr. Peter Bero, PhD. 

 

doc. RNDr.  Beáta Brestenská , PhD.

RNDr. Vladimír Burjan 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.   

 

RNDr. Ivan Ježík

prof. Ivan Kalaš, PhD.

 

Ing. Peter Krištofovič  

Mgr. Martin Kríž

 

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová , PhD.

Mgr. Mária Rychnavská    

 

 

Konferencia je určená riaditeľom a učiteľom  materských, základných a stredných škôl, pedagogickým pracovníkom a ostatným pracovníkom v školstve.

Prednášky a workshopy budú prebiehať paralelne. Hlavné prednášky budú nahrávané a sprístupnené na stránke konferencie spolu s prezentáciami prednášok a workshopov ostatných účastníkov.

Možnosti účasti na konferencii:

Konferenčný poplatok, ubytovanie, strava (R2x, O3x, V3x)  98 eur 

Konferenčný poplatok, strava (O3x, V3x bez raňajok) 65 eur

Konferenčný poplatok 35 eur

 

Prihlasovanie na www.p-mat.sk/upz-prihlaska

Kontakt na organizátorov : marikova@p-mat.sk

banner