INEKO navrhuje pri inšpirovaní sa zahraničnými skúsenosťami základných päť krokov, ktorými sa tento stav dal zmeniť:

  1. Zaviesť hodnotenie profesijných zručností učiteľov (napr. na základe úrovne vyučovania, hodnotenia, motivovania žiakov, plánovania a prípravy, úrovne učebného prostredia, učiteľových poznatkov o obsahu atď.) prostredníctvom pravidelných pozorovaní a hodnotení.
  2. Inovovať súčasný kariérový systém a zaviesť systém kariérových pozícií, najmä o zavedenie pozície odborníka na výučbu, hodnotiteľa kolegov a vedúceho profesijného rozvoja.
  3. Zaviesť hodnotenie na základe plánu profesijného rozvoja, ktorý sa zostavuje a vyhodnocuje pod dohľadom odborného tímu (tvorili by ho učitelia na vyšších kariérových pozíciách).
  4. Uvažovať o zavedení odmeňovania na základe výsledkov triedy v štandardizovaných žiackych testoch. Hodnotenie by sa zakladalo na pridanej hodnote učiteľa, do úvahy by sa teda bral rozdiel vo výsledkoch žiakov na začiatku a na konci vzdelávacieho cyklu – čiže faktor rastu.
  5. Uvažovať o zavedení odmeňovania učiteľov na základe hodnotenia zo strany kolegov, rodičov a študentov.

Sú to rozhodne zaujímavé kroky, ku ktorým by sme sa mali ako učitelia vyjadriť a začať o nich aj širšiu spoločenskú diskusiu, aby sme verejnosti dali jasne najavo, že nám ide v prvom rade o zvýšenie kvality školstva ako takého.

Ďalej ďakujeme autorovi, že v závere článku nezabudol pripomenúť, citujem, že „učitelia sú na Slovensku v priemere podhodnotení a to v porovnaní s rozvinutými krajinami, ako aj vo vzťahu k platom iných povolaní. V rámci OECD má Slovensko najnižší pomer platu učiteľov po 15 rokoch praxe k príjmom pracovníkov na plný úväzok s terciárnym vzdelaním vo veku 25 – 64 rokov. Na Slovensku zarábajú učitelia (2. stupeň ZŠ) 44 % priemerného platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, priemer OECD je 81 %, napr. v ČR je to 52 %, v Poľsku 68 %, vo Fínsku 91 %, v Nemecku 97 %. Tieto čísla ukazujú, že ak nechceme zostať na chvoste vyspelého sveta, budeme musieť zvýšiť aj objem celkových zdrojov vynaložených na učiteľské platy.

Zdroj: OECD

Odkaz na celý článok, ktorý rozhodne odporúčame si prečítať celý – Lepší učitelia by mali mať vyššie platy

Viac si môžete prečítať v analýze Finančné odmeňovanie učiteľov a učiteliek, ktorá vznikla v rámci projektu INEKO s názvom Monitoring obsahovej reformy školstva.