Lepší učitelia by mali mať vyššie platy

INEKO prostredníctvom svojho spolupracovníka p. M. Rehuša uverejnilo na svojom webovom sídle zamyslenie pri príležitosti spustenia Portálu základných a stredných škôl o kvalite vyučovania a následnej zmene odmeňovania kvalitnejších učiteľov.

Analyzoval, že “spôsob ohodnocovania na Slovensku z veľkej časti závisí od dosiahnutého vzdelania, kariérového stupňa a počtu rokov praxe.” Doteraz sa však kvalita vyučovania nestala dôležitým kritériom pre ohodnotenie okrem “zaraďovania do kariérového stupňa, ktoré sa viaže na absolvovanie vzdelávania pre začínajúcich učiteľov (adaptačné vzdelávanie), absolvovanie atestácie (po získaní 30 alebo 60 kreditov) a počet rokov pedagogickej praxe.”