Odpovede strán na otázky v .Klube pod lampou

Dňa 22.1.2020 prebehla v .klube pod lampou diskusia s budúcimi ministrami školstva, s hosťami politických strán.
Celú diskusiu si môžete pozrieť tu:


Užitočná diskusia vyústila do mnohých otázok z publika, na ktoré sa nestihlo odpovedať. 23.1.2020 sme odoslali všetkým hosťom relácie otázky a do uzavretia tohto článku odpovedali iba kandidáti PS-SPOLU. Odpovede uverejňujeme v plnom znení:

otázka Odpoveď PS/SPOLU
Zjednotite financovanie skolstva pod ministerstvo? Skolske kluby a materske skoly to uz ziadaju roky, orginalne kompetencie funguje velmi zle. Na úrovni ministerstiev chceme riadenie a financovanie školstva dostať pod jedno ministerstvo. Ohľadom presunu originálnych kompetencií musí byť dohoda so samosprávami.
Ako by ste popísali základnú zmenu, ktorú by ste sa snažili vniesť do organizačnej kultúry fungovania ministerstva (vo vzťahu k riaditeľom/učiteľom v školách)? Základnou kultúrou ministerstva musí byť služba. Budeme pracovať na zmene kultúry zamestnancov, ale aj na celkovom nastavení jeho fungovania. Chceme v oveľa väčšej miere využívať dátovú analytiku pre riadenie a poradenstvo škôl. Napríklad ministerstvo na zaklade dátovej analýzy vie presne informovať riaditeľov a zriaďovateľov o demografických zmenách v ich spádovej oblasti a s tým vznikajúcimi zmenami v potrebách školy. Tieto na zmeny postupne pripravovať. Chceme viac dôverovať riaditeľom, riaditeľkám, učiteľom, učiteľkám, že svoju prácu zvládnu a zároveň im poskytovať dostatočnú podporu, aby sa mali na koho obrátiť o pomoc.
Čo pre každého z Vás znamenajú iniciatívy zdola, t. j. proaktívne fungujúce školy, z hľadiska Vašej stratégie rozvoja škôl? Obaja sme sa podieľali na mimovládnych iniciatívach. V súčasnosti ministerstvo ani zďaleka nevyužíva veľký potenciál iniciatív zdola, ktoré inovujú pedagogický proces, ale nemajú financie a kapacity na jeho rozšírenie. Tu musí nastúpiť štát. Školám chceme zjednodušiť proaktívny prístup a vytvárať podmienky pre šírenie inovácií, ktoré vytvoria, na celý vzdelávací systém. Vytvoríme systémové nástroje na podporu a zdieľanie inovácií ako je grantový program a databáza príkladov dobrej praxe.
Aky mate nazor na slobodu v skolstve, a to konkretne v oblastiach: 1) zakladanie novych skol 2) homeschooling 3) osnovy: zjednodusit alebo sprisnit procesy? 1) Založenie novej školy je v niektorých prípadoch opodstatnené, ale nie je univerzálnym riešením.
2) Našou prioritou je rozvíjať školy tak, aby sa rodičia nemuseli uchyľovať k domácemu vzdelávaniu. Ak ale rodič chce vzdelávať svoje dieťa doma, mal by mať túto možnosť.
3) Našim cieľom je upraviť obsah vzdelávania – kurikulum tak, aby sme ubrali z encyklopedických vedomostí a vytvorili priestor na rozvoj životných zručnosí.
Ako budete riešiť konflikt záujmov, keď VÚC a obce rozhodujú o počte žiakov 1.tried pre súkromné a cirkevné školy. Tento konflikt záujmov chceme odstrániť zriadením Krajskej školskej správy, ktorá nebude mať zriadovateľské kompetencie a tým pádom nebude v konflikte záujmov.
Čo robiť s kvalitou v priamo “riadenych” organizáciách, ŠPÚ a MPC? Ako tam dostať štipku odbornosti? Chceme racionalizovať sieť priamo riadených organizácií a funkcie obsadzovať odborníkmi cez transparentné výberové konania a nie politickými nomináciami. V súčasnom nastavení PRO často svoju činnosť duplikujú a pôsobia neefektívne.
Budete pokračovať v politických nomináciách na dôležité posty v rezorte? Ak nie, akým spôsobom budete obsadzovať tieto posty, napr. šéf priamo riadenej org. alebo okr. úradu? Vedenie priamo riadených organizácií chceme obsadiť po vzore mesta Bratislava – výber budú mať na starosti komisie zložené z odborníkov a odborníčok, ideálne so zahraničnou účasťou. Miesta v štátnej správe nechceme obsadzovať politicky.
Máte zámer urobiť niečo s nefunkčným priamoriadenými organizáciami? Chceme racionalizovať sieť priamo riadených organizácií a odstrániť duplicitu v ich činnosti.
Pripravuje sa nové obdobie čerpania eurofondov, ako chcete zabezpečiť, aby sa milióny EUR dostali priamo na školy? Nové rozpočtové obdobie využijeme na celkovú prestavbu zle nastavených operačných programov, ich priorít a ich riadenia. Chceme zjednodušiť proces žiadania aj vykazovania, napríklad prostredníctvom paušálnych nákladov za jednotlivé položky. Školám budeme poskytovať servis pre riadenie projektov, lebo sami by to nezvládli.
Vie dnes riaditel prepustit ucitela, s ktoreho vykonom nie je spokojny? (Nepracujem v skolstve, pardon za mozno hlupu otazku) Riaditelia sa sťažujú na obmedzené možnosti, ale zároveň poznáme veľa prípadov škôl, kde sa správajú ako malí zemepáni. Chceme na jednej strane odbremeniť riaditeľov od administratívy, aby sa viac sústredili na riadenie pedagogického zboru, ale aj lepšie zadefinovať kritériá výkonu ich funckie, aby sa nemohli správať svojvoľne. Samozrejme prepustenie súvisí aj s pracovným právom a hlavne zákonníkom práce, ktorý umožňuje len malú flexibilitu.
Čo konkrétne myslíte tým, že chcete zlepšiť prípravu budúcich učiteľov? Ako? Čo si má pod tým budúci učiteľ predstaviť, čo to bude pre nás študentov znamenať? Chceme aby sa pedagogické kurikulum inšpirovalo viac v krajinách, kde sú výsledky vzdelávacieho systému lepšie ako u nás. Okrem iného nám záleží na tom, aby študenti a študentky pedagogiky trávili viac času v triede než doteraz. Pedagogické štúdium by malo byť viac zamerané na osvojenie si vyučovacích metód než memorovanie teórie.
Ako chcete “vynútiť” zmeny na jednotlivých školách po zmene obsahu vzdelania alebo zakona? inšpekcia asi nie je správna cesta.. nie je toto hlavny problem? Chceme aby každá škola pravidelne vykonávala vlastnú autoevaluáciu a na jej základe si stanovila rozvojové ciele. Podľa ich plnenia budeme vedieť, či sa škola posúva vpred alebo stagnuje. Chceme rozšíriť inšpekciu o podpornú funkciu.
Planujete vytvorit novu strategiu vychovy a vzdelavania na nsjblizich 10 rokov? Alebo budete pokracovat vo formalne vytvorenom programe Uciace sa Slovensko? V našom programe máme jasne stanovené ciele, čo chceme dosiahnuť aj konkrétne opatrenia, ktoré začneme realizovať už v prvých sto dňoch vlády ako je napr. zvyšovanie platov učiteľov a audit vysokých škôl.
Aky tim si privediete na ministerstvo a vo budw vas prvy krok, ak sa stane niektory z vas ministrom? Máme najväčší tím pre vzdelávanie a inovácie. Náš tím sme zverejnili už v novembri. Sme v kontakte so špičkovými odborníkmi a odborníčkami, ale nie všetci si želajú, aby sme ich mená zverejnili. Nový minister alebo ministerka bude musieť vniesť novú atmosféru do chodu rezortu – získať si dôveru zamestnancov, racionalizovať štruktúru a procesy.
Aké principiálne legislatívne zmeny chcete urobiť? Školská legislatíva je zbytočne detailná, keď určuje napríklad počet hodín jednotlivých typov kontinuálneho vzdelávania. Chceme ju postupne zoštíhliť, aby sa v nej dalo lepšie vyznať. Samozrejme mnohé zmeny sa nebudú dať robiť bez zásahov do legislatívy. Chceme ich však minimalizovať.
Ako presadite vzdelavaciu strategiu OECD 2030 do skolskej praxe SR? Veľká časť nášho programu je do značnej inšpirovaná stratégiami OECD aj Európskej Únie. Takže jeho napĺnaním budeme postupne napĺňať aj tieto stratégie. Úspech toho, či školy prejdú od memorovania k zručnostiam, závisí v prvom rade od učiteľov a učiteliek. Preto im chceme nielen zvýšiť mzdy, ale skvalitniť aj metodickú podporu, ktorú dostávajú.
Bude strana Smer pracovať so svojimi starostami z obci, v ktorých žijú marginalizovane rómske komunity, aby sa konečne začali zapájať do národných projektov?
Máte plán ako odstrániť bossing a mobbing v školách? V týchto dňoch vysšiel v SME náš článok o klíme školy. Je to dlhodobý proces, ale jediná cesta ako udržateľne vytvárať konštruktívne a pozitívne pracovné prostredie v školách. Konkrétne by sme ako jeden z prvých krokov radi zaviedli povinný prieskum spokojnosti zamestnancov v rezorte školstva a vytvorili sieť poradcov a mediátorov, na ktorých by sa učitelia, ako aj iní pracovníci škôl mohli obracať.
Ako budete riesit ucebnicovu politiku? Chceme dať väčšie možnosti školám pre výber učebníc, otvorit trh s učebnicami a poskytovať ich aj v elektronickej podobe.
Čo si myslíte o nedávnej novinke ministerstva – zmene odborov (uprostred rozbehnutého štud. programu), napr. prekladateľstvo na odbor filológia? Zmeníte to? Ide o krok k zjednodušeniu komplikovaného systému študijných odborov a nemal by mať žiadny priamy vplyv na študujúcich študentov.
Budúci učitelia sa dnes pripravujú na rôznych fakultách (ja osobne na PriF), pričom kvalita tohto vzdelávania na nich sa veľmi líši. Chcete zmeniť tento stav? Všetky tieto fakulty chceme združiť v Slovenskej učiteľskej akadémii, cez ktorú chceme nastavovať štandardy pre pedagogické štúdium.
P. Kováč: Aká by mala byť kvalifikácia odborníkov, ktorí budú “riadiť” školy v rámci kraja? Mali by mať skúsenosti v riadiacej aj pedagogickej práci.
Co pre buduceho ministra skolstva znamena “dobry ucitel”, co je podla nich zakladnym zamerom skolstva a co je hlavnou ulohou ministra skolstva? Dobrý učiteľ sa snaží za každých okolností pripôsobiť tomu, čo jeho žiaci a žiačky práve od neho potrebujú. Keď nevie, ako na to, neváha požiadať o radu.
Základným zámerom školstva je všestranný rozvoj mladých ľudí. Hlavnou úlohou ministra či ministerky školstva je podporiť podmienky pre všestranný rozvoj mladých ľudí.
Mame coraz menej murarov, pekarov, instalaterov atd. Ako chcete podporit a zatraktivnit vzdelavanie v SOS a zaujem o tieto skoly? SOŠ majú žiaľ aj najväčšiu mieru nezamestnanosti absolventov. Na SŠ máme tiež oveľa viac voľných miest než prvákov. Je úplne nevyhnutné racionalizovať sieť škôl a modernizovať ponuku študíjnych odborov. Očakávame, že lepšie financované odborné školy budú atraktívnejšie pre firmy aj žiakov. Zároveň však musíme tieto povolania zatraktívniť, lebo sú pre spoločnosť dôležité.