Poďakovanie zapojeným školám do Dňa zdravia a Učiteľskej kvapky krvi