Podpora SKU podujatiu Deň zdravia alebo Učiteľská kvapka krvi