Podpora protestu ŠRSŠ

Predmetom petície je splnenie týchto požiadaviek:

  • Žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu maturitných otázok tak, aby sa tieto zhodovali s matériou, ktorú žiaci počas štúdia na strednej škole preberajú.
  • Žiadame, aby maturitné otázky zostavovali len pedagógovia z praxe a nie úradníci od stola.
  • Žiadame, aby si žiaci mohli zvoliť náročnosť maturity z cudzieho jazyka bez ohľadu na to, akú školu navštevujú.
  • Žiadame, aby sa so žiakmi začalo spolupracovať pri tvorbe všetkých materiálov, ktoré sa ich dotýkajú, zahrňujúc materiály od školského poriadku až po metodické plány.

Viac informácií nájdete nawww.srss.eu/protest/. “STOP NESPRAVODLIVEJ MATURITE!”