Pozvánka na valné zhromaždenie 13.1.2018

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  13. 1. 2018

MIESTO:  ZŠ, Ul. A. Stodolu 60, Martin

REGISTRÁCIA:  je potrebné zaregistrovať sa elektronicky do 31.12.2017 tu.

PROGRAM:

   1. 13:30 – 14:00 hod. prezentácia účastníkov
   1. 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
   1. schválenie programu VZ
   1. správa o činnosti SKU za rok 2017
   1. informácia o stave členstva
   1. správa o hospodárení
   1. návrh plánu činnosti na rok 2018
   1. diskusia k plánu činnosti, rôzne
   1. uznesenie a záver