Pozvánka na valné zhromaždenie 14.1.2017

PROGRAM:

1. Otvorenie valného zhromaždenia    (14:00)

2. Príhovor prezidenta

3. Správa o činnosti SKU za rok 2016

4. Informácia o stave členstva

5. Správa o hospodárení

6. Návrh plánu činnosti SKU pre rok 2017

7. Diskusia a schválenie plánu činnosti pre rok 2017