Pozvánka na valné zhromaždenie

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  11. 03. 2023 o 14.00 hod.

MIESTO: Základná škola s materskou školou, RIAZANSKÁ 75, 831 03 BRATISLAVA

REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky tu.

PROGRAM:

  1.  13:45 – 14:00 hod. registrácia účastníkov
  2. 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
  3.  Schválenie programu VZ
  4.  Správa o činnosti a hospodárení SKU za rok 2022
  5.  Návrh plánu činnosti SKU pre rok 2023
  6.  Diskusia a schválenie plánu činnosti pre rok 2023