Stanovisko SKU ku konaniu pedagóga Spojenej školy v Poltári počas “Pochodu za mier”

Konanie učiteľa angličtiny zo Spojenej školy na Železničiarskej ul. v Poltári považujeme za neprípustné, neetické a jednoznačne ho odsudzujeme. Je veľmi vážna vec, že v spoločnosti sa vytráca slušnosť v komunikácii a mysle a prejavy mnohých ľudí, vrátane tohto učiteľa, ovládla “zloba a zášť”.  A to nielen v tomto konkrétnom prípade, nedávno sme boli svedkami streľby, ktorú podnietila nenávisť voči iným názorom. Všetci chceme mier a porozumenie, ale v prípade že chceli účastníci pochodu manifestovať za mier, mali svoje výzvy nasmerovať k ambasáde krajiny, ktorá so zbraňami bojuje na cudzom území – území Ukrajiny – proti jej obyvateľom, ktorá ich zabíja v ich obývačkách, kuchyniach, v  pôrodniciach a nákupných centrách, ktorá ich v počte väčšom než je obyvateľov Slovenska vyhnala z domovov, zo škôl a z práce.

V prípade pedagogických zamestnancov okrem tejto roviny musíme uvažovať aj v rovine zákona 138/2019, ktorý ukladá pedagógom povinnosť správať sa v súlade s etickým kódexom, ktorý je súčasťou tohto zákona.

Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.”

Vyjadrujeme podporu Matúšovi Géčovi študentovi medicíny, rešpekt a úctu voči jeho odvážnemu konaniu.