Predbežné výsledky výskumu o názoroch učiteľov na T9