Vzdelávanie

Slovenská komora učiteľov spúšťa celú sériu akreditovaných inovačných vzdelávaní, v ktorých nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pracovno-právnych záležitostí, ale aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy. Vzdelávanie realizuje komora vo forme webinárov, ktoré sme pre Vás pripravili.

Pre záujemcov z radov pedagogických a odborných zamestnancov o získanie certifikátu pre účely využitia k príplatku za profesijný rozvoj si pozrite bližšie podmienky TU.

Hodnotenie našich webinárov môžete zrealizovať aj v našom špeciálnom krátkom hodnotiacom DOTAZNÍKU, ktorým s radosťou napĺňame aj zákonné povinnosti hodnotenia a spätnej väzby k vzdelávaniu, ako sme to roky pre väčšiu transparentnosť vzdelávania aj žiadali.