Vzdelávanie

Slovenská komora učiteľov spúšťa celú sériu akreditovaných inovačných vzdelávaní, v ktorých nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pracovno-právnych záležitostí, ale aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy. Vzdelávanie realizuje komora vo forme webinárov, ktoré sme pre Vás pripravili.

Pre záujemcov z radov pedagogických a odborných zamestnancov o získanie certifikátu pre účely využitia k príplatku za profesijný rozvoj si pozrite bližšie podmienky TU.

Hodnotenie našich webinárov môžete zrealizovať aj v našom špeciálnom krátkom hodnotiacom DOTAZNÍKU, ktorým s radosťou napĺňame aj zákonné povinnosti hodnotenia a spätnej väzby k vzdelávaniu, ako sme to roky pre väčšiu transparentnosť vzdelávania aj žiadali.

Ponúkame vám akreditované inovačné vzdelávanie, a to pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov.

Získate:

  • prehľad v školskej legislatíve, 
  • stratégie a metódy k zlepšeniu klímy na pracovisku,
  • praktické zručnosti pri riešení konfliktných situácií,
  • materiály a prezentácie ku vzdelávacím témam,
  • osvedčenie o inovačnom vzdelávaní po absolvovaní vzdelávania v rozsahu najmenej 25 hodín.

PRIPOMÍNAME

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Po absolvovaní každého vzdelávania vám vydáme osvedčenie, ktoré môžete využiť pri tvorbe atestačného portfólia.