SEBAHODNOTENIE ŠKOLY – ONLINE DISKUSIA

Pozývame Vás na v poradí tretiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020 opäť v stredu v čase od 17:00 – 18:00.

Témou diskusie je autoevaluácia školy na ceste k demokratizácii. Práve táto téma sa veľmi často objavovala v otázkach divákov sledujúcich naše diskusie.

  • Žiaci sú v triede hodnotení známkami alebo slovne, ako to je s učiteľmi, zborovňou a riaditeľom? 
  • Potrebujeme (seba)hodnotiace procesy, spätnú väzbu, reflexiu vzťahov a klímy v zborovni? 
  • Sme otvorení spätnej väzbe, vytvárame vo svojej vlastnej práci, riadení tento priestor? 
  • Ako je to s 360 stupňovou spätnou väzbou a aké ďalšie nástroje sa na autoevaluáciu školy dajú využiť? 

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude riaditeľka základnej školy v Bošanoch RNDr. Jana Kontúrová a Mgr. Ladislav Baranyai, PhD., ktorý už viac ako 10 rokov poskytuje podporné služby školám a ich zriaďovateľom. Moderovať bude Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 25.novembra 2020 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU, alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii „SEBAHODNOTENIE ŠKOLY“.

FB udalosť k diskusii: https://www.facebook.com/events/3665796783483221

Kto sme - KVALITNÉ ŠKOLSTVO

Ladislav Baranyai, pôvodným vzdelaním matematik. Dlho pôsobil v oblasti neformálneho vzdelávania (SDB, DOMKA). Výskumné poznatky z oblasti diagnostiky a autonómneho rozvoja organizácií (holistický, komplexný, systémový prístup) uplatnil na takmer stovke škôl. Viac ako 10 rokov poskytuje podporné služby školám a ich zriaďovateľom. Je zakladajúcim členom Školského networku, Fóra proaktívnych škôl a projektu Deti nepočkajú! (Ako pedagóg pôsobil v SOU – strojárskom v Trnave, v ZŠ v Trakoviciach, na Konzervatóriu v Žiline a externe ako lektor MPC v Bratislave a na Vysokej škole sv. Alžbety.)

 

Jana Kontúrová, pracuje ako riaditeľka Základnej školy v Bošanoch 12 rokov. V práci s ľuďmi je nepoučiteľný optimista s nastavením dôverovať a pochopiť. Je za priamu, férovú, otvorenú komunikáciu bez klamstva a zahmlievania. Na pracovisku má rada nielen odbornosť, spoluprácu, dodržiavanie pravidiel ale aj príjemnú, rodinnú atmosféru. Pocit vnútornej slobody jej umožňuje prijímať rozhodnutia podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Vo všetkom hľadá súvislosti, logiku. Možno preto je jej blízka aj téma debyrokratizácie.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.