Škola pre život, alebo čo sú kľúčové kompetencie v praxi