Školský psychológ z pohľadu riaditeľa školy

SKU v zastúpení prezidentkou komory PaedDr. Máriou Barancovou sa zúčastnia medzinárodnej vedeckej konferencie Paneurópskej univerzity v Bratislave katedry psychológie ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG PRE 21. STOROČIE, ktorá sa konala 20.-21. septembra 2012 pod záštitou dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy Prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc.

Predniesla pohľady SKU na prácu školského psychológa v súčinnosti s učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi vo svojom príspevku Školský psychológ z pohľadu riaditeľa školy.

 

2017-02-09T20:19:36+01:005. októbra 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Letná škola Moderných učiteľov sa už blíži

Aj tento rok nezisková organizácia Indícia pripravila Letnú školu Moderných učiteľov. Určená je predovšetkým inovatívnym učiteľom, ktorí sa chcú počas leta inšpirovať a načerpať energiu do nového školského roku. Uskutoční sa v termíne19. – 25. augusta 2012 vo Vyšnej Boci.

Tento rok bude témou Letnej školy spolupráca. Venovať sa budeme spolupráci učiteľov navzájom – pri spoločných aktivitách pre žiakov, spolupráci učiteľov – školy – rodičov, spolupráci školy a absolventov a podobne. Bohatý program si pripravujú učitelia navzájom, no nechýbajú ani odborné prednášky, ktoré si okrem iných pripravia Vladimír Burjan, Roman Baranovič, Peter Halák, Zuzana a Peter Berovci či Táňa Piovarčiová. Tešiť sa môžete aj na burzu nápadov, tvorivé dielne (workshopy), rozprávania a besedy o zaujímavostiach, celodenný výlet, športové, umelecké a spoločenské aktivity.

Viac informácií o Letnej škole a prihlasovanie nájdete na stránke www.indicia.sk/projekty/letne-skoly/lsmu2012/.

2017-02-09T20:19:38+01:0016. mája 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu internetovú stránku školy

Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) vyhlásil súťaž o najlepšiu internetovú stránku školy. Súťaž má dve kategórie, osobitne pre základné a stredné školy. Cieľom súťaže je motivovať školy v transparentnom informovaní rodičov, žiakov i širšej verejnosti o podstatných okolnostiach svojej činnosti prostredníctvom internetu.

2017-02-09T20:20:04+01:0027. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Bezpapierová škola – rozhovor s J. Kontúrovou

Tieto informácie poskytla redakcii SME k článku Triedne knihy budú v mobiloch riaditeľka ZŠ v Bošanoch RNDr. Jana Kontúrová. Ak ste ich v článku nenašli, môžete sa na celý projekt pozrieť očami praktika a dikutovať v komentároch o skutočných prioritách celého projektu. Vaše názory budú len vítané.

2017-02-09T20:20:04+01:0021. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Technológia v škole 21. storočia – 5. Budúcnosť vzdelávacích technológií

5. diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia pojednáva o tom, ako technológie ovplyvňujú budúci vývoj školstva. Za tým účelom rozoberá profesionálne postupy pre vytváranie prognóz a niektoré štúdie, ktoré popisujú scenáre budúceho vývoja školstva.

2017-02-09T20:20:05+01:0020. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Technológie v škole 21. storočia – 1. Nástup technologií

Nedávno som na internete našiel tento zaujímavý český cyklus prednášok vzdelávacieho portálu Učitelský spomocnik, ktorý je už dnes súčasťou Metodického portálu RVP, na tému využívania technológií v škole 21. storočia. Autorom je český vysokoškolský pedagóg Katedry informačních technológii a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Ing. Bořivoj Brdička, PhD. a jeho prezentácie môžete nájsť na http://www.slideshare.net/bobr.

Dnešná časť bude pojednávať o nástupe technológii.

2017-02-09T20:20:05+01:0016. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |