Školská konferencia okresu Partizánske

Konferencia bude mať 4 časti: príhovory, ekonomický blok, prezentácie žiakov, prednášky pre učiteľov. V rámci poslednej časti chceme upozorniť na vystúpenie perfektných odborníkov a skvelých ľudí:

Peter Bero: Osobnosť učiteľa
Viac ako dodržiavaním učebných osnov a plánov učiteľ ovplyvňuje žiakov svojou osobnosťou, životnou filozofiou. Buďme stále väčšie a väčšie osobnosti. Potom nás okolie začne počúvať, začne si nás vážiť a určite aj meniť veci podľa našich návrhov. Zapôsobme na žiakov (a nielen na nich) svojim prístupom k životu a práci, vystupovaním a sebavedomím. Nech si po našom odchode z triedy povedia: Sánka dolu šéfe.

Zuzana Berová: Školská etiketa
Dress code v škole – nadštandard alebo obmedzovanie slobody? Je správanie sa učiteľov v škole ich súkromnou vecou? Znamená dodržiavanie etikety stratu prirodzenosti? Ako ovplyvňuje zovňajšok pracovný výkon? Školské uniformy – áno alebo nie?

Tibor Mrkvička Hujdič: 56 zaručených spôsobov na podporu čítania žiakov na hodinách telocviku
Vášnivý čitateľ, propagátor čítania detskej literatúry a detský kníhkupec vysvetlí, že všetko je približne tak a napriek tomu je všetko inak.