Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých