Správa z rokovania komisie na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve