Stretnutie učiteľov Bratislavského kraja – 26.2.2018

Milí kolegovia, možno si často kladiete otázky:

Čo bude ďalej s kreditmi a atestáciami?
Na koho sa má učiteľ obrátiť, ak má problém?
Kedy sa konečne zlepší postavenie učiteľa a naša profesia získa rešpekt v spoločnosti?

Rozhodli sme sa preto zorganizovať stretnutie v pondelok 26. 2. 2018 o 17:00 na Gymnáziu Metodova (pri Centráli) v Bratislave.

Bude veľmi fajn, keď sa vytvorí diskusia s konštruktívnymi závermi, ktoré by sme mohli spolu presadzovať. Tak ako lekári, právnici a iné profesie majú svoje silné organizácie, ktoré štát akceptuje, bolo by dobré takto budovať aj našu stavovskú organizáciu.

Prosíme Vás, aby ste plagát, ktorý je v prílohe umiestnili vo Vašej zborovni.

za Slovenskú komoru učiteľov
Vladimír Crmoman a Viktor Križo
e-mail: sku.bratislava@gmail.com

[wpdm_package id=14735 template=”link-template-calltoaction3.php”]