Verejná diskusia o stave v školstve a návrhoch riešení