Vláda nereagovala na výzvu dva roky!

SKU je vážne znepokojená, že podiel verejných zdrojov na vzdelávanie stále nedosahuje ani 4% HDP a podľa Národného programu reforiem nebude najbližšie roky narastať. Rovnako sme znepokojení, že tempo zvyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov je nedostatočné a každým rokom v tejto oblasti narastá zaostávanie nielen za priemerom OECD, ale i za krajinami s podobnou minulosťou a štruktúrou ekonomiky ako sú napr. štáty V3. SKU preto navrhuje skokovo sa vyrovnať priemeru v odmeňovaní v susedných krajinách V3 s platnosťou od roku 2016 a do roku 2020 sa vyrovnať priemeru EÚ a OECD. SKU stále tiež nevidí žiaden posun v otázke posilnenia adresnosti a transparentnosti financovania škôl a školských zariadení.

SKU zastáva názor, že Vláda SR by mala viac rešpektovať názory najrelevantnejších profesijných a odborných združení v školstve. Rovnako si myslíme, že vláda doteraz napriek viacerým vyhláseniam, neurobila zo školstva svoju skutočnú prioritu.

Tu je text spoločnej výzvy:https://www.dropbox.com/s/mrx5h1k7rbja2ge/spolo%C4%8Dn%C3%A1%20V%C3%BDzva%20ozpsav-30.%20janu%C3%A1ra%202013.pdf?dl=0

V agentúrnej správe SITA sa nachádza reakcia ministerstva školstva: http://www.netky.sk/clanok/ucitelia-vlada-nereagovala-na-vyzvu-dva-roky  http://agentury.sme.sk/c/7618192/vlada-nereagovala-na-vyzvu-dva-roky-tvrdia-ucitelia.html