Vyhlásenie OZ PŠaV na Slovensku a sociálnych partnerov