Výzva ministrovi pri výbere hlavného školského inšpektora

Slovenská komora učiteľov ďakuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavovi Gröhlingovi za transparentné zverejnenie výberového konania na hlavného školského inšpektora. Hlavný školský inšpektor je jedným z kľúčových postov, ktorého kvalita môže znamenať posun k modernému a demokratickému školstvu. Zodpovedá za riadenie kontrolnej inštitúcie, ktorá, žiaľ, celé desaťročia stála za strachom a byrokraciou riaditeľov a učiteľov. Je načase, aby táto inštitúcia v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020- 2024 pokračovala v začatom  redefinovaní a prispela tak k skutočnému skvalitneniu podmienok výchovno- vzdelávacieho procesu na školách.

Dovoľujeme si v súvislosti s výberovým konaním vysloviť tieto požiadavky na funkciu hlavného školského inšpektora/inšpektorky:

  • rozšírenie úloh ŠŠI o aktívne poradenstvo školám a školským zariadeniam,
  • podpora zavedenia internej i exernej autoevaluácie škôl (žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ, zriaďovateľ, inšpektor) resp. 360-stupňovej spätnej väzby s verejnými výsledkami,
  • prepojenosť a spolupráca ŠŠI s ostatnými priamo riadenými organizáciami – spoločné vydávanie metodických materiálov, vzdelávaní, stanovísk a tiež spolupráca s mimovládnymi organizáciami v školstve,
  • pokračovanie v zmene nastavenia komunikácie inšpektorov v školách a školských zariadeniach.

Komora vyzýva ministra školstva, aby proces výberového konania bol verejný a transparentný, vrátane zverejnenia členov výberovej komisie.