Stanovisko SKU k reformnému plánu obnovy vlády SR

Bratislava 7.októbra 2020

Slovenská komora učiteľov  pozitívne vníma Plán obnovy v dokumente Moderné a úspešné Slovensko s jeho vysokými ambíciami pre podporu školstva. Objavujú sa v ňom viaceré témy, ktoré Slovenská komora učiteľov dlhodobo presadzuje a považuje za veľmi dôležité – skokové zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov takmer na úroveň vyspelých krajín sveta, garanciu miesta v materskej škole pre všetky deti od 3 rokov aj so zabezpečením komplexného servisu a podpory cez školské podporné tímy v materských, základných i stredných školách, otvorenie trhu s učebnicami, zmena prípravy pedagógov na vysokých školách či prijatie Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Prenos kompetencií v oblasti riadenia z ministerstva vnútra  na ministerstvo školstva je veľmi dôležitý krok, rovnako aj optimalizácia, zmena koncepcie externých testovaní, či podpora autoevaluácie alebo riadenia škôl.

Znie až neuveriteľne, že by sa toto všetko podarilo naplniť. Nemôžeme skrývať obavu z rizík, ktoré tento ambiciózny plán prináša. Dokáže ministerstvo školstva v horizonte svojho volebného obdobia  realizovať tak rozsiahlu a širokú reformu tak, aby sa efektívne využili financie poskytované Európskou úniou? Ministerstvo školstva je rezort v neutešenom stave, v akom ho minister prevzal. Otázka preto stojí tak, či sa dajú do hrdzavej a deravej nádoby naliať stámilióny eur? Aké kroky je potrebné urobiť, aby sme nestratili z dohľadu žiaka, učiteľa a ich potreby a nešlo len „o reformu pre reformu“?

Ministerstvo školstva roky čaká vnútorná reštrukturalizácia priamo riadených organizácii, ktoré sú neefektívne, nespolupracujúce a nefunkčné. Potrebujeme zásadným spôsobom podporiť demokraciu v školách, riaditeľov škôl, aby nevyhoreli, reformu rád škôl, zjednotenie prenesených a originálnych kompetencií, participatívny a spolupracujúci systém od ministerstva, úrady, obce, zriaďovateľov až k riaditeľom škôl. Reformný plán ani slovom nespomína spoluprácu so školskými organizáciami, ktoré desaťročia suplujú štát – neziskové organizácie, ktoré poskytujú podporu, vzdelávanie a terénnu prácu v školách. Ambície pilotného rušenia špeciálnych škôl, ďalšie pilotné overovania kurikula sú termíny, ktoré bez konkretizácie vyvolávajú obavy. Oćakáva sa revízia mnohých zákonov, čo je veľké zadanie pre ministerstvo a verejnosť. Obavy vyvoláva aj fakt, že ministerstvo nedisponuje veľkým množstvom odborníkov na uvedené oblasti, väčšina z nich je v teréne a mimovládnom sektore.

Slovenská komora učiteľov je stále otvorená spolupráci a  podporuje ministra školstva na tejto neľahkej ceste.