2 percentá pre SKU

Ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2% (3%), aby sme mohli naďalej zlepšovať podmienky pedagogických a odborných zamestnancov.

Vaše 2% použijeme:

  • na tvorbu stránky SKU a webhosting
  • tvorbu publikácie k výberovým konaniam na riaditeľov škôl
  • úhradu cestovného pri účasti našich zástupcov na rokovaniach
  • nákup kancelárskych potrieb

Základné údaje o prijímateľovi:

Názov:SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
Sídlo:Bratislava, 82109, Novohradská 3
Právna forma: Občianske združenie
IČO:42179980

IBAN: SK45 8330 0000 0029 0181 1416

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

S úprimným poďakovaním

Správna rada SKU