2 percentá pre SKU

Ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2% (3%), aby sme mohli naďalej zlepšovať podmienky pedagogických a odborných zamestnancov. Vaše 2% použijeme: na tvorbu stránky SKU a webhosting tvorbu publikácie k výberovým konaniam na riaditeľov škôl úhradu cestovného pri účasti našich zástupcov na rokovaniach nákup kancelárskych potrieb Základné údaje