Ako učiť, aby škola pripravila žiakov na život, nie o život