Učíme po novom – aj na našej škole

Konferencia je miestom stretnutia pedagógov, od materských až po stredné školy, ktorí využívajú  pri svojej práci moderné prostriedky IKT. Napiek tomu, že sú to učitelia neinformatických predmetov, sú ochotní prezentovať svoju prácu, vedia sa podeliť so svojimi skúsenosťami a tým inšpirovať ďalších kolegov.

Konferencie sa jako hostia zúčastnia: R.Baranovič (generálny riaditeľ UIPŠ), A. Gotweisová (aSc Agenda),  M. Barancová (prezidentka SKU),  …

V rámci workshopov bude prezentácia noviniek  aSc Agendy, IKT techniky,  vytvorený priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu skúseností medzi učiteľmi. Viac informácií nájdete na http://klub-pb.spaces.live.com                                   

Touto cestou pozývame všetkých kolegov pedagógov ktorých zaujímajú nové trendy vo vyučovaní,  nech prídu  medzi nás. Veríme, že účasť na konferencii bude pre nich  prínosom.

Tešia sa na Vás členky KMU

 

Plagát