Čo ďalej so Štátnym vzdelávacím programom (M. Kríž)