Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

„Chceme, aby náš projekt RIS a ďalšie aktivity v tejto oblasti výrazne napomohli znižovaťadministratívu v školstve. Vzhľadom na množstvo papierovej dokumentácie, ktorá musí vznikať, jev školstve naozaj veľký potenciál pre využitie moderných informačných technológií,” hovorí Roman Baranovič, generálny riaditeľ UIPŠ.
Prepojenie školských informačných systémov s centrálnym rezortným informačným systémom RIS nahradí tlačené reporty za regionálne a čiastočne aj vysoké školstvo, spočiatku však budú fungovať oba systémy paralelne.
Okrem urýchlenia procesu zberu dát a aktualizácii údajov dôjde spustením RIS aj k zníženiu nákladov škôl spojených so zasielaním tlačených reportov. Ďalšími benefitmi prevádzky systému sú vysoký bezpečnostný štandard ochrany údajov, prehľadná a jednotná forma výkazov, ale aj rýchlejšia vzájomná interakcia medzi zriaďovateľmi, školami a centrálnymi orgánmi.
Aktuálne prebieha v RIS registrácia zriaďovateľov, po ktorej nasleduje registrácia nimi určených pracovníkov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti.
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.debyrokratizacia.sk/ris