Čo nové nás čaká v školách od septembra 2017

Slovenská komora učiteľov ako jeden zo signatárov Deklarácie zo dňa 17. februára 2016 pevne verí, že všetci vynaložíme čo najväčšie úsilie, aby sme spoločnými silami dosiahli požiadavky, na ktorých sme sa vzájomne dohodli a považujeme ich za správne.

Výzva portálu Debyrokratizácia

Prosíme vás, nájdite si čas, prejdite si doteraz zverejnené vzory formulárov a v prípade, že sa v KNIŽNICI nenachádzajú formuláre, ktoré budete potrebovať v šk.r.2011/2012, napíšte nám Vašu požiadavku na emailovú adresu olga.buchmanova@uips. Do emailu uveďte aj Vaše kontaktné údaje. Na základe vašich požiadaviek budeme knižnicu v spolupráci s MŠVVaŠ SR postupne dopĺňať.

 

Knižnica vzorov tlačív pre školský rok 2011/12

Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

 

Ústav informácií a prognóz školstva (UIPŠ) spúšťa projekt Rezortného informačného systému (RIS), ktorý má zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo administratívy s tým spojenej. Oprávnenými užívateľmi systému budú centrálne orgány rezortu školstva, zriaďovatelia škôl, samosprávy, školy a školské zariadenia. Začiatok pilotnej prevádzky informačného systému je naplánovaný na september 2011.

 

Bezpapierová škola – skutočné informácie

Bezpapierová škola sa minulý týždeň stala témou článku v novinách SME. Článok však obsahuje minimum informácií, ktoré autori projektu aj zapojené školy redakcii o projekte poskytli a aj tie sú uverejnené vo forme poloprávd a neúplných informácií. Žiadosti o konzultáciu k hotovému textu redakcia nevyhovela, žiadosť o nepublikovanie takto skreslených údajov redakcia zamietla.
Preto sme na webových stránkach Slovenskej komory učiteľov umožnili uviesť rozhovor (v pôvodnom znení) s autorkou myšlienky a predkladateľkou projektu Saskiou Repčíkovou, samotnú prezentáciu projektu a v komentároch uvítame vaše ďalšie otázky k projektu.

Debyrokracia – panelová diskusia (R. Baranovič)

Pozrite si s odstupom času záznam z panelovej diskusie k Projektu znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorá sa konala na konferencii Učíme pre život v Poprade, kde Roman Baranovič oboznámil účastníkov o jej doterajších výsledoch debyrokratizácie na Slovensku.

Debyrokratizacia – panelova diskusia from P-Mat n.o. on Vimeo

Debyrokratizácia – ako to vidím ja

Pustila som sa do debyrokratizácie.
Mám akúsi potrebu vysvetliť, prečo to robím a čo je mojim (našim) cieľom. Lebo žiaľ, napriek mnohých sťažnostiam a frflaniam zo strany pedagógov na množstvo administratívnej práce sme sa stretli i s akýmsi nepochopením. Veľa učiteľov nedokázalo ani v tomto prípade zahodiť svoju skepsu.

Bojujeme proti byrokracii

Ministerstvo školstva spúšťa projekt „Znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl.“ Byrokracia trápi nás všetkých. Sťažujete sa, že pre samotné papierovanie nemáte čas na inovácie, nové metódy, kvalitnejšie vyučovanie. Vedenie ministerstva má preto dnes úprimný záujem zľahčiť toto bremeno učiteľom a riaditeľom. V samotnom projekte najskôr potrebujeme zmapovať, čo všetko na školách vnímate ako administratívnu záťaž. Zapojte sa preto aktívne do online komunity na webstránke wiki.skoly.org.

(úprava – v článku nájdete i návody, ako prispievať na wiki stránku projektu)