Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu internetovú stránku školy

Dôraz pri hodnotení internetových stránok škôl sa bude klásť predovšetkým na obsahovú kvalitu poskytovaných informácií, v menšej miere na grafickú úpravu stránky a jej technické spracovanie.

Podmienkou účasti školy v súťaži je, okrem právoplatnej registrácie aj verejne dostupná oficiálna internetová stránka školy v slovenskom jazyku a povinnosť školy zaslať v termíne od 22. augusta 2011 do 31. októbra 2011 prihlášku do súťaže. Neopomenuteľnou podmienkou účasti v súťaži je predchádzajúce zaregistrovanie školy v systéme Rezortného informačného systému (RIS) rezortu školstva.

Bližšie informácie o súťaži, kritériá hodnotenia internetových stránok škôl, podmienky účasti a prihláška do súťaže sú dostupné na: www.debyrokratizacia.sk/ris.

Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Víťazná škola v každej kategórii získa okrem hodnotnej vecnej ceny aj možnosť účasti ministra školstva SR na niektorom vybranom podujatí organizovanom školou.