Diskusné fórum ŠPU

Štátny pedagogický ústav pripravuje revíziu štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) a pre tento účel zriadil nové diskusné fórum.

Už v priebehu tvorby by chcel poznať názory v prvom rade odbornej, ale i laickej verejnosti. V tejto chvíli otvára prvú diskusiu k navrhovaným cieľom vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach alebo vyučovacích predmetoch. Tvorcovia fóra budú radi, ak sa do diskusie zapojíte svojimi názormi a konštruktívnymi pripomienkami. Táto diskusia bude ukončená 31.1.2012, ďalšie diskusie budú nasledovať po uzatvorení ďalších fáz revízie ŠVP.

Dôvody, zámery a jednotlivé kroky tejto revízie sú vysvetlené v nasledujúcich prezentáciách:

  1. Prečo zmeny?
  2. Forma nových dokumentov
  3. Školský vzdelávací program
  4. Výzva na diskusiu

Do diskusie sa môžete prihlásiť buď cez registračný formulár alebo využijete možnosť urobiť tak cez svoj účet na Google alebo Facebook.

Zdroj informácií: Štatný pedagogický ústav

 

Diskusné fórum