Diskusné fórum ŠPU

Štátny pedagogický ústav pripravuje revíziu štátnych vzdelávacích programov.
Už v priebehu tvorby by chcel poznať názory v prvom rade odbornej, ale i laickej verejnosti.

Hlavné ciele SKU v budúcnosti

V Košiciach sa 19.11.2011 uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov. Okrem iného na ňom boli zvolení výkonní riaditelia pre Trnavský kraj (PaedDr. Dagmar Kolevová) s Žilinský kraj (Mgr. Lucia Porubčanská) a zazneli hodnotiace správy členov expertných skupín k pripravovaným zmenám zákonov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.