Hromadná pripomienka Slovenskej komory učiteľov k návrhu novely školského zákona (č. 245/2008 Z.z.)