Komora s ministerstvom pripravuje pracovno-právny webinár

Neváhajte a prihláste sa: REGISTRÁCIA

Vzhľadom k mnohým podnetom z aplikačnej praxe k výkonu pracovno-právnych vzťahoch na pracoviskách škôl sa na výzvu Slovenskej komory učiteľov a Inklucentra-Centra inkluzívneho vzdelávania uskutoční seminár o pracovno-právne vzťahoch v školách v kontexte projektových zamestnancov. Seminár bude pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v úzkej spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže NIVAM.

Termín: piatok 14. júla 2023 od 9:00 – 11:00 online MS Teams (registrácia)

Názov: Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch

Organizátor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská komora učiteľov, Inklucentrum v spolupráci s NIVAMom. 

Hostia:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., generálna riaditeľka sekcie legislatívy MŠ SR

PhDr. Jana Merašická, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania, poradenstva a prevencie ministerstva školstva

Mgr. Petra Saksová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa NIVAM

RNDr. Soňa Puterková a Viktor Križo, Slovenská komora učiteľov, Inklucentrum. 

Anotácia: Seminár bude reagovať na množstvo otázok a nejasností z praxe týkajúcich sa základných legislatívnych možností nastavenia pracovno-právnych vzťahoch v školách pri pozíciách pedagogických asistentov a školských podporných tímov zamestnávaných najmä cez projekty. Predstavia sa legislatívne východiská a možnosti pri uzatváraní pracovných zmlúv (aj na neurčito), potreby prerokovávania zmien na pracovisku so zástupcami zamestnancov, pracovná doba, práca nadčas, dovolenka, odmeňovanie, príplatky, suplovanie, dozory a pod. Cieľom seminára je pomôcť riaditeľom ale aj zamestnancom zorientovať sa v právnych otázkach a nejasnostiach v praxi, oboznámiť sa z nevhodnými javmi ale aj príkladmi dobrej praxe. V krátkosti budú poskytnuté aj informácie o predpokladanom smerovaní NP POP 3. Jednotliví hostia budú odpovedať na otázky účastníkov z praxe. Seminár bude aj nahrávaný a následne verejne dostupný na youtube kanáli NIVAM.