LEGISLATÍVA A ZBOROVŇA – ONLINE DISKUSIA

Pozývame Vás na v poradí štvrtú online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 16. decembra 2020 opäť v stredu v čase od 17:00 do 18:00.

Témou diskusie je dôležitosť vzdelávania učiteľa na ceste k demokratizácii, ktoré je z nášho pohľadu kľúčovým aspektom pre rozvoj zdravých pracovných podmienok v školách a školských zariadeniach.

  • Učitelia si rozvíjajú kompetencie orientované na žiaka a edukačný proces. Ako sme na tom s kompetenciami zameranými na sebarozvoj?
  • A čo učiteľ – zamestnanec? Poznáme svoje práva a povinnosti? Vieme sa orientovať v zákonoch?
  •  Ako riešiť problémy a konflikty na pracovisku? Sme schopní postaviť sa neprávostiam? Vieme ako bojovať proti nespravodlivosti?
  • Ako sa môže pedagogický a odborný zamestnanec zapojiť do riadiacich procesov? Aká je úloha zamestnaneckých orgánov?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude PaedDr. Jarmila Javorková, ktorá je garantom inovačného vzdelávania a v Slovenskej komore učiteľov pôsobí ako mediátorka. Moderovať bude Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 16. decembra 2020 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii „LEGISLATÍVA A ZBOROVŇA“.

FB udalosť k diskusii.

Jarmila Javorková je učiteľkou anglického jazyka a dejín umenia na gymnáziu v Bratislave. Spoluzakladala Iniciatívu slovenských učiteľov. Od roku 2015 organizovala kampaň Zber strachu na pomoc obetiam šikany a diskriminácie v školskom prostredí. Verí, že vzdelanie je cesta k slobode.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.